Home

Vasteloavends Tsiedónk

Is een initiatief van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa” 1936. Het doel is de inwoners van Kerkrade te informeren over de evenementen die tijdens het carnavals-seizoen plaatsvinden. De krant bestaat net zoals de vereniging sinds 1936 en wordt in 2020 en 2021 uitgegeven via iKirchroa BV, zusterbedrijf van Deurenberg Media. Deurenberg Media is sinds jaar en dag verbonden aan de KVV, en draagt graag haar steentje bij aan het in stand houden van de tradities van carnaval en alles wat daarmee samenhangt. De bezorging van de Vasteloavends tsiedónk zal in 2020 en 2021 worden verzorgd door lokale verenigingen, die hiervoor een donatie ontvangen in hun clubkas. Zo heeft deze uitgave meer binding met haar omgeving dan ooit tevoren. Doet u mee? Voor “ózze sjunne Vasteloavend”, en voor ós Kirchroa!

Foto: Peter Trompetter

Bezorgd tussen 5 en 9 februari